Be Proud!!


Nais po naming mai Feature ang mga kasali sa member sa ating blog. Sa interesado po ay maari lamang pong sagutan ang mga sumusunod na katanungan.

1. Full Name:
2. Background ( exp, reasons, influences, contest entries, etc)
3. Gear
4. Tips sa mga photographer.
5. Contact (FB, email, tumbler, website, portfolio,etc)
6. Pictures

Maari din po kayong magdala ng one page bio.
sample:
http://www.profilephoto.com.au/
http://www.canonrumors.com/photographer-profiles/adam-elmakias/
http://www.canonrumors.com/photographer-profiles/drew-rukes-ressler/

email us at mysanpablo@yahoo.com at maifeature sa http://likhalaguna.blogspot.com/

Visit our Facebook Fanpage! 

You Might Also Like

0 comments:

All Time Popular Posts